V1 Najbliższa rodzina stałego rezydenta map1 map2 map5

Monday, Jul 15th

Wizy | Tymczasowo | Wizy dual-intent | V1 Rodzina rezydenta

V1 Najbliższa rodzina stałego rezydenta


Wiza V1, wraz z kilkoma innymi wizami, należy do wyjątkowej kategorii, w której dozwolony jest podwójny zamiar (dual intent). Staranie się o wizę nieimigracyjną wymaga normalnie przedłożenia dowodów stałego zamieszkania w kraju pochodzenia i udokumentowania mocnych związków z tym krajem.


Najbliżsi Zdjęcie: iheitlager


Jako wiza nieimigracyjna, V1 powinna mieć takie same wymagania, ale osoby starające się o nią są zwolnione z tego obowiązku właśnie dlatego, ponieważ pozwala ona na „podwójny zamiar” wyjazdu.

V1 umożliwia żonom lub mężom oraz niezamężnym i nieżonatym dzieciom stałego rezydenta poniżej 21 lat (lub dzieciom osoby starającej się o wizę V1) na wjazd i oczekiwanie na zakończenie procesu sponsorstwa rodzinnego w USA. Proces uzyskania wizy V nie wymaga udziału sponsora (jak w przypadku wiz typu K dla współmałżonków i dzieci obywatela, która wymaga jeszcze jednej dodatkowej petycji). O tym czy soba oczekująca na zatwierdzenie petycji rodzinnej (I-130) może się kwalifikować do wizy V postanawia Departament Stanu na podstawie informacji w swojej bazie danych dotyczącej zatwierdzonych przez Urząd Imigracyjny lub rozpatrywanych petycji rodzinnych. Jeśli osoba oczekująca przebywa poza Stanami Zjednoczonymi, Narodowe Centrum Wizowe (National Visa Center) w New Hampshire wyśle do niej list z informacją, że kwalifikuje się ona do wizy V, wraz z instrukcjami jak skontaktować się z ambasadą, w jaki sposób ustalić datę spotkania i jakie dokumenty będą wymagane.

Jeśli wraz z żoną lub mężem mają przyjechać również dzieci stałego rezydenta na wizach V2 (lub dzieci osoby sponsorowanej na stały pobyt, np. z poprzednich małżeństw), muszą one być wymienione w petycji rodzinnej złożonej w Urzędzie Imigracyjnym przez sponsorującego rezydenta. Osobom na wizach V przysługuje prawo do pracy.


Uwaga: wiza V formalnie wciąż istnieje, ale jest już w praktyce żadko stosowana ponieważ dotyczy osób, dla których petycje rodzinne zostały złożone przed 21 grudnia 2000 roku. Od tego czasu większość oczekujący na zatwierdzenie petycji rodzinnej jest już od dawna obywatelami USA, albo obywatelami stali się już dawno ich sponsorzy. Umieszczamy ją jednak w spisie wiz, ponieważ nie została nigdy formalnie zniesiona i w 2008 roku wydano ją jeszcze kilku tysiącom osób.


Wiza V1 jest wydawana na czas nieokreślony i jest ważna tak długo ile trwa rozpatrywanie petycji imigracyjnej albo podania o zmianę statusu (formularz I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status).


Kto może uzyskać wizę V1


 • Żona lub mąż stałego rezydenta, dla których petycja imigracyjna zopstałą złożona przez 21 grudnia 2000 roku;
 • Data preferencyjna petycji nie jest bieżąca a okres oczekiwania na przyznanie wizy imigracyjnej przekroczył 3 lata;
 • Dzieci stałego rezydenta i osoby sponsorowanej poniżej 21 lat wymienione w petycji imigracyjnej (V2), oraz ich dzieci (V3);
 • Dzieci osoby sponsorowanej poniżej 21 lat wymienione w petycji imigracyjnej (V2), oraz ich dzieci (V3).

Uwaga: Stany Zjednoczone za małżeństwo uznają tylko tradycyjny związek pomiędzy mężczyzną i kobietą zarejestrowany przez stosowny urząd w USA, lub w innym kraju. Nie są uznawane wolne związki ani związki homoseksualne. Osoba sponsorowana musi być żoną lub mężem obywatela i musi być przeciwnej płci.


Kto może sponsorować na wizę V1


 • Sponsorem żony lub męża oraz dzieci na wizę V może być tylko stały rezydent Stanów Zjednoczonych.

Wymagania


Osoba ubiegająca się o wizę V1, musi mieć wcześniej złożoną dla siebie petycję imigracyjną w kategorii F2 i musi odbyć interview w ambasadzie USA. Petycja rodzinna musiała być złożona przed 21 grudnia 2000 roku a okres oczekiwania musiał przekroczyć 3 lata.


Proces


Jeżeli petycja rodzinna została złożona przed 21 grudnia 2000, sponsor nie musi robić nic. National Visa Center kontaktuje się listownie z osobą, której wiza V może przysługiwać.


Dokumentacja sponsora - petycja imigracyjna


 • Petycja rodzinna, formularz I-130 - Petition for Alien Relative;
 • Informacje biograficzne, formularz G-325, Biographic Information (dla obojga - 2 osobne formularze);
 • Oświadczenie majątkowe, formularz I-864, Affidavit of Support;
 • Opłata za petycję.

Dokumentacja osoby sponsorowanej - proces konsularny


 • Formularz DS-230 - Aplikacja o Wizę Imigracyjną;
 • Dowód złożenia petycji, powiadomienie, formularz I-797, Notice of Action;
 • Affidavit of Support, formularz I-864
 • Dokumentacja potwierdzająca związek rodzinny: akt ślubu, akty urodzenia;
 • Ważny paszport;
 • Zdjęcie bez nakrycia głowy (chyba że jesteś takiego wyznania, które wymaga nakrycia) na jasnym tle, z przodu, przesyłane elektronicznie razem z formularzem DS-160;
 • Opłata wizowa.

Dokumentacja sponsora - zmiana statusu w USA


 • Dokumentacja potwierdzająca wspólne zamieszkanie, zdjęcia, rozliczenia podatkowe, rachunki za świadzczenia, polisy ubezpieczeniowe - z nazwiskami obojga małżonków, itd;

Dokumentacja osoby sponsorowanej - zmiana statusu w USA


 • Aplikacja o zmianę statusu, formularz I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status;
 • Kopia zatwierdzenia petycji, Powiadomienie, formularz I-797, Notice of Action;
 • Affidavit of Support, formularz I-864;
 • Dwa jednakowe, nieretuszowane zdjęcia bez nakrycia głowy (chyba że jesteś takiego wyznania, które wymaga nakrycia) na jasnym tle, z przodu;
 • Opłata za rozpatrzenie aplikacji.

Uwaga: Urząd Imigracyjny lub konsul mogą zawsze zażądać dodatkowej dokumentacji, podobnie jak w przypadku każdej innej wizy nieimigracyjnej czy imigracyjnej.


Uwaga: Pomimo, że USA mogą uznać niektóre bardziej „egzotyczne” formy zawierania związków małżeńskich jeśli są one uznawane w kraju zawarcia związku, uzyskanie pobytu w takich kategoriach jest niezwykle trudne i wymaga licznej dokumentacji. Nie można określić jakie inne dokumenty mogą być potrzebne bez analizy konkretnego przypadku. Więcej informacji w: Małżeństwo z obywatelem.


Podsumowanie


Wiza V1 była wizą bardzo cenną ponieważ procedury - zwłaszcza proces przyznawania wizy imigracyjnej w ambasadzie - mogą trwać bardzo długo. Opóźnienia w przyznawaniu stałych pobytów współmałżonkom i dzieciom stałych rezydentów sięgają aktualnie kilku lat (nawet 5 lub 6), a w kolejce po wizę imigracyjną w kategorii F2 wciąż czeka ponad milion osób. Kategoria ta podlega kwotom imigracyjnym, rocznie Kongres przyznaje wprawdzie 114,200 wiz (plus ilości dodatkowe), ale w praktyce wydawanych jest o wiele mniej (w 2008 roku wydano tylko 41,881 wiz imigracyjnych w kategorii F2 - rodziny stałych rezydentów - trudno więc dociec skąd biorą się aż takie opóźnienia).

Oryginalna wersja ustawy o łączeniu rodzin (LIFE) zawierała nową wizę tymczasową V w kategorii „podwójnego zamiaru” (dual intent). Prezydent Clinton podpisał ustawę LIFE Act w r. 2000, ale wiza V była rozwiązaniem tymczasowym i już nie istnieje. Teoretycznie można z niej jeszcze skorzystać jeśli petycja rodzinna została złożona przez końcem grudnia 2000 (kiedy jeszcze istniała), ale w praktyce nie ma to żadnego praktycznego znaczenia. Petycje złożone przed końcem 2000 roku są już zakończone, a te złożone później nie kwalifikują się do wizy V.
Pomimo, że V1 praktycznie nie istnieje, wciąż wydawana jest jeszcze pewna ilość wiz w tej kategorii (patrz: statystyki).


Web Analytics