Wizy pracownicze map1 map2 map5

Tuesday, Jul 16th

Wizy | Tymczasowo | Wizy pracownicze

Wizy pracownicze


Do USA można wyjechać tymczasowo w związku z zatrudnieniem. Może to być oferta amerykańskiego pracodawcy poszukującego specjalisty w jakiejś dziedzinie, albo wyjazd do pracy na farmie lub w fabryce. Można też zostać przeniesionym służbowo do oddziału w USA, albo zostać oddelegowanym do stworzenia filli albo do założenia przedsiębiorstwa kooperującego z główną firmą w innym kraju. Wizy pracownicze otrzymują też sportowcy i piosenkarze, zespoły muzyczne, członkowie drużyn piłkarskich i indywidualni artyści w każdej dziedzinie, jeśli wyjazd wiąże się z pracą zarobkową, płatnymi występami scenicznymi lub jakąkolwiek inną zawodową działalnością zarobkową. Niektóre wizy pracownicze wymagają Tymczasowego Certyfikatu Zatrudnienia (Conditional Labor Certification) z Departmanetu Pracy, a większość również petycji złożonej wcześniej przez przyszłego pracodawcę. Duża część tymczasowych (nieimigracyjnych) wiz pracowniczych podlega ograniczeniom ilościowym (annual quotas).

W 2008 roku 1,949,695 osób wjechało do Stanów Zjednoczonych na wizach pracowniczych i na wizach pochodnych (najbliższa rodzina). Są to liczby zawrotne, świadczące o możliwościach zatrudnienia w USA. Pomimo zaczynającego się kryzysu (dane pochodzą z 2008 roku), amerykańska ekonomia zapewniająca zatrudnienie ponad 130 milionom Amerykanów (i prawdopodobnie 10 milionom nielegalnych imigrantów), potrafiła jeszcze dać tymczasową pracę ponad milionowi pracowników z innych krajów (1,101,938 pracowników). Trzeba pamiętać, że ta sama ekonomia daje też zatrudnienie milionom pracowników w innych krajach. Ameryka jest w dalszym ciągu największym rynkiem zbytu (według niektórych danych, pochłania 25% surowców całego świata i konsumuje tyle samo dóbr), przyczyniając się pośrednio (przez import towarów i surowców) do tworzenia milionów miejsc pracy na całym świecie. Bez amerykańskiego importu załamałyby się ekonomie Chin, Indii, Kanady, Meksyku i kilkudziesięciu innych krajów. Bez 150 milionów amerykańskich aut i największego na świecie zużycia elektryczności właśnie w USA, nie byłoby ani ekonomicznych cudów naftowych szejków, ani wysp w kształcie palmy. Dlatego zresztą cała reszta świata robi co może, żeby nie dopuścić do załamania gospodarki USA.

Obecny system jest często krytykowany. Petycje pracownicze i cały labirynt przepisów, to według niektórych komentatorów zbyt trudna droga dla pracodawcy potrzebującego pracowników. Zgodnie z niektórymi statystykami gospodarka USA potrzebuje każdego roku co najmniej 2 i pół miliona pracowników tymczasowych i sezonowych (w obu sezonach), głównie w zawodach nie wymagających specjalnego doświadczenia ani wielkich umiejętności, a w ramach wszystkich wiz pracowniczych, w USA pracuje tymczasowo „zaledwie” ponad milion, wliczając w to inwestorów, porezesów spółek, piosenkarzy na kilkudniowych występach i wybitnych profesorów uniwersyteckich na kontraktach. Problem jest oczywiście o wiele bardziej złożony. Rząd musi w pierwszym rzędzie dbać o interes własnych pracowników i niekontrolowany napływ ludzi z innych krajów nie może być zaakceptowany. Kwoty wizowe, petycje, utrudnienia i procedury to próba utrzymania delikatnej równowagi pomiędzy potrzebami, a sposobami ich zaspokojenia.

W większości przypadków proces uzyskania nieimigracyjnej (tymczasowej) wizy pracowniczej zaczyna się od uzyskania przez pracodawcę Tymczasowego Certyfikatu Zatrudnienia z Departamentu Pracy oraz od złożenia na jego podstawie podania do Urzędu Imigracyjnego (petycji). Dopiero jej zatwierdzenie daje pracodawcy podstawy do zatrudnienia cudzoziemca, a jemu samemu do ubiegania się o wizę.

Wszystkie wizy pracownicze pozwalają na pracę - od kilku dni do kilku lat, niektóre można też względnie łatwo przedłużać. Część z nich daje prawo do starania się o stały pobyt, a niektóre mają praktycznie identyczne wymagania jak ich odpowiedniki wśród wiz imigracyjnych i pozwalają na uzyskanie stałego pobytu.


Proces konsularny jest w całości prowadzony przez Departament Stanu i nie wymaga udziału Urzędu Imigracyjnego po zatwierdzeniu petycji. Informacja o zatwierdzeniu jest przekazywana właściwej ambasadzie, która rozpatruje indywidualne podania aplikantów.


E1 Handel Międzynarodowy

Wizy typu E zostały stworzone dla bardzo specyficznej grupy osób: handlowców i inwestorów. E1 - Treaty Traders Visa - to wiza dla obywateli krajów, z którymi Stany Zjednoczone utrzymują ścisłe związki handlowe, i którzy zamierzają prowadzić w USA działalność handlową, głównie pomiędzy swoim krajem pochodzenia, a USA. Polski hit motoryzacyjny z lat 50-tych Mikrus Zdjęcie: Michał Wymiana może dotyczyć nie tylko towarów i wyrobów, ale… Więcej...

E2 Inwestorzy

Wizy typu E zostały stworzone dla bardzo specyficznej grupy osób: handlowców i inwestorów. E2 - Treaty Investors Visa - to wiza dla obywateli krajów, z którymi Stany Zjednoczone utrzymują ścisłe związki gospodarcze, i którzy zamierzają zainwestować poważne sumy („substantial funds”) w amerykańską firmę, lub osoby przybywające do USA w celu stworzenia nowych możliwości inwestycyjnych. Wystawa firm w branży żywnościowej i restauracyjnej, New York… Więcej...

H1B Profesjonaliści i modelki (moda)

Wiza H1B umożliwia amerykańskim pracodawcom zatrudnienie specjalistów i fachowców w zawodach wymagających specjalnego przygotowania zawodowego, treningu i umiejętności, oraz wyższego wykształcenia na poziome co najmniej Bachelor’s Degree lub jego odpowiednika. Inspektorzy Zdjęcie: USACE Uwaga: Bachelor’s Degree jest często uważany za odpowiednik europejskiego licencjatu, tym bardziej, że następnym stopniem powyżej Bachelor’s jest Master’s… Więcej...

H2A Pracownicy rolni

Wiza H2A umożliwia amerykańskim farmerom, związkom farmerskim, korporacjom i innym przedsiębiorstwom (np. przetwórczym) zatrudnianie tymczasowych pracowników z zagranicy w zawodach rolniczych na każdym stanowisku, w tym również na stanowiskach nie wymagających żadnego specjalnego przygotowania, treningu ani umiejętności, na okres nie przekraczający jednorazowo 12 miesięcy. Są to najczęściej pozycje pomocnicze przy zbiorze owoców i jarzyn,… Więcej...

H2B Pracownicy w innych zawodach

Wiza H2B umożliwia amerykańskim pracodawcom zatrudnianie tymczasowych pracowników z zagranicy w zawodach nierolniczych na każdym stanowisku, w tym również na stanowiskach nie wymagających żadnego specjalnego przygotowania, treningu ani umiejętności, na okres nie przekraczający jednorazowo 12 miesięcy. Są to najczęściej pozycje pomocnicze, na których wystarcza niewiele doświadczenia. Niektóre stanowiska w ogóle nie wymagają żadnego wcześniejszego… Więcej...

H3 Trening zawodowy

Wiza H3 umożliwia odbycie treningu zawodowego - również płatnego - i trwającego nawet do dwóch lat. W klasyfikacji H3 istnieją dwie osobne kategorie: trening zawodowy pozwalający na pobyt do 24 miesięcy, oraz Special Exchange Visitor - program pozwalający na odbycie w USA specjalistycznego treningu w dziedzinie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, trwający nie dłużej niż 18 miesięcy. Obydwie kategorie wymagają udokumentowania związków z… Więcej...

I1 Reporterzy i dziennikarze

O wizę I1 mogą się starać pracownicy mediów: dziennikarze, reporterzy prasowi, telewizyjni lub radiowi i personel pomocniczy. Stała siedziba organizacji, stacji telewizyjnej lub radiowej czy redakcja gazety, z którą jest związany reporter musi się znajdować poza USA. Niektóre kryteria przyznawania tej wizy sa ścisle związane z praktyką stosowaną w kraju pochodzenia reportera wobec dziennikarzy i reporterów amerykańskich. Polsat, tvn24 i Plus… Więcej...

L1 Transfer korporacyjny

Wiza L1 pozwala przedsiębiorstwom na przenoszenie kluczowych pracowników z zagranicy do USA i jest chyba jedyną o tak szerokim zakresie zastosowania. O wydanie L1 może wystąpić firma amerykańska posiadająca oddziały lub filie w innych krajach, albo firmy zagraniczne posiadające oddziały w USA. Mogą to być również firmy międzynarodowe działające lub rozpoczynające działalność w USA. Spotkanie zarządu Zdjęcie: Voka Kamer van Koophandel Limburg… Więcej...

O1 Szczególne zdolności i osiągnięcia

O1 to w rzeczywistości dwie wizy: O1-A, obejmująca osoby o szczególnych (extraordinary - niezwykłych) zdolnościach i osiągnięciach w nauce, sztuce, edukacji, biznesie lub sporcie, i O1-B, szczególne uzdolnienia i osiągnięcia w filmie lub produkcjach telewizyjnych. Osoby w tych kategoriach i ich osiągnięcia naukowe, artystyczne, biznesowe albo sportowe muszą być dobrze znane szerokiemu odbiorcy i odpowiednio docenione. Rysownik Zdjęcie: Sharon… Więcej...

O2 Personel osób na wizie O1

Wizę O2 otrzymują członkowie personelu osób o szczególnych (extraordinary - niezwykłych) zdolnościach i osiągnięciach w sporcie (wiza O1-A) albo w filmie lub produkcjach telewizyjnych (wiza O1-B), które uzyskały już wizę lub status O1 (o O2 można się starać równoczśnie z osobą starającą się o wizę O1). Pracownicy muszą być „integralną częścią” projektu realizowanego przez osobę na O1-A (trenerzy, cut-men bokserów, itd.), albo niezbędne… Więcej...

P1 Sport i rozrywka

P1 to w rzeczywistości dwie wizy: P1-A, obejmująca sportowców indywidualnych i zespoły sportowe, i P1-B, członków zespołów rozrywkowych i cyrków. Zarówno sportowcy jak i drużyny, oraz zespoły muzyczne lub rozrywkowe muszą mieć międzynarodową sławę, a impreza lub wydarzenie, w którym wezmą udział w USA muszą być również na poziomie i o znaczeniu międzynarodowym. Orkiestra Mariachi Vargas de Tecalitlan Guadalajara, Meksyk Zdjęcie: Gerardo Gonzalez… Więcej...

P2 Wymiana artystyczna

Wiza P2 jest wydawania pojedynczym artystom estradowym, wykonawcom scenicznym, grupom wykonawców i zespołom w ramach uznawanych przez USA programów wymiany artystycznej (reciprocal) pomiędzy organizacją w USA i organizacją zagraniczną (firmą, agencją estradową, organizatorem tury koncertowej, itd.). Japoński styl taneczny Yosakoi Zdjęcie: d.FUKA Zagraniczny wykonawca czy artysta musi reprezentować podobny poziom artystyczny co wykonawca… Więcej...

P3 Unikalne programy kulturalne

Wiza P3 jest wydawania pojedynczym artystom estradowym, wykonawcom scenicznym, grupom wykonawców, zespołom muzycznym, aktorom lub osobom prezentującym dawne, ludowe, folklorystyczne albo całkiem nowe i nieznane formy sztuki muzycznej, teatralnej, plastycznej czy rzeźbiarskiej podczas wydarzenia kulturalnego, w którym wezmą udział. Taniec indyjski, Muzeum w Grand Rapids, Michigan Zdjęcie: Steven Depolo Osoby na P3 mogą też przyjeżdżać do USA aby… Więcej...

Q1 Wymiana kulturalna

Istnieją dwie kategorie wymiany: J i Q. Piętnaście podkategorii wizy J ma służyć celom "edukacyjnym i wymianie kulturalnej” i jest zarządzanych w całości przez Departament Stanu. W odróżnieniu od wizy J1, w której praca jest mniej ważną częścią prgramu, wiza Q ma umożliwić realizację „pewnych programów międzynarodowej wymiany kulturalnej zapewniających praktyczny trening i zatrudnienie, oraz dzielenie się wiedzą na temat historii, kultury i… Więcej...

R1 Duchowni i pracownicy organizacji wyznaniowych

Istnieją dwie możliwości wyjazdu do USA jeśli jesteś duchownym: księdzem, pastorem, zakonnikiem czy misjonarzem, albo pracownikiem pełniącym funkcje związane z wyznaniem. Jedną z nich jest przedstawiana tu wiza R1, zezwalająca na tymczasowy (nieimigracyjny) pobyt w Stanach Zjednoczonych przez określony czas, a drugą - imigracja na stałe jako Special Immigrant w ramach czwartej preferencji imigracyjnej (4th Preference). Boże Narodzenie 2012,… Więcej...

TN - Pozumienie NAFTA

NAFTA - North American Free Trade Agreement obejmuje trzy kraje: Stany Zjednoczone, Kanadę i Meksyk. Umowa o wolnym handlu między tymi krajami stworzyła szczególne związki gospodarcze i handlowe na kontynencie ułatwiając współpracę i wymianę gospodarczą i w praktyce znosząc prawie całkowicie cła i inne opłaty graniczne pomiędzy państwami członkowskimi. Młodzi Kanadyjczycy Zdjęcie: Garry Knight Umowa o wolnym handlu otworzyła również rynki… Więcej...

Web Analytics