O nas map1 map2 map5

Monday, Jul 15th

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.
Home | O nas | Warunki użytkowania

Warunki użytkowania


Każdy użytkownik ma pełny dostęp do całej zawartości Ameriguide bez żadnych rejestracji, ani ujawniania danych personalnych. Ameriguide nie oferuje żadnych usług ani nie prowadzi sprzedaży artykułów, książek, publikacji, pamiątek, itd. wymagających podania danych albo rejestracji i nie zbiera ani nie gromadzi ŻADNYCH danych osobowych użytkowników. Usługi firm trzecich dostępne za pośrednictwem Ameriguide (rezerwacje biletów, wynajem samochodów, itd.) są świadczone przez organizacje nie związane z Amerigude. Ameriguide nie ponosi odpowiedzialności za praktyki firm trzecich, ani za ich sposoby zbierania i używania danych personalnych.


Linki


Na naszych stronach znajdziesz szereg linków do innych stron. W żadnym wypadku jednak umieszczenie przez nas linków do innych stron nie oznacza, że Ameriguide popiera te strony lub ich sponsorów, lub że jest z nimi związana. Ameriguide nie bierze odpowiedzialności za rzetelność i aktualność informacji publikowanych na tych stronach. Użytkownicy muszą być świadomi, że strony, do których zostali skierowani przez link lub reklamę na stronach Ameriguide, stosują swoje własne zasady i sposoby zbierania i ochrony danych personalnych.


Porady prawne


Ameriguide nie udziela porad w żadnej dziedzinie prawa USA. Publikowane przez nas materiały mogą zawierać informacje o przepisach lub ogólnie o zagadnieniach prawnych w USA, ale wszystkie takie materiały mogą być wyłącznie traktowane jako felietony, eseje i artykuły, a zawarte w nich treści nie stanowią porady prawnej. Ameriguide nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki informacje są używane lub interpretowane.


Prawa autorskie


Wszystkie publikacje i teksty na tej stronie stanowią własność intelektualną Ameriguide i są chronione przepisami Stanów Zjednoczonych i przepisami międzynarodowymi o prawach autorskich. Żadna część tej strony ani przyszłych publikacji Ameriguide, NIE może być kopiowana (downloaded) na jakikolwiek nośnik, wydrukowana lub włączona do innej strony internetowej albo publikacji każdego innego rodzaju, lub modyfikowana, bez pisemnej zgody Ameriguide. Użytkownicy w USA mogą użyć części materiałów Ameriguide zgodnie z artykułami 107 i 108 przepisów o ochronie praw autorskich (17 U.S. Code - fair use). Żadna część tej strony nie może być sprzedawana ani użyta dla celów komercyjnych (innych niż użytek prywatny).


Web Analytics