Współpraca

Thursday, Feb 22nd

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.
Home | O nas | Współpraca

Współpraca


Każdy kto zna jakąś część tego kraju, wie o nim coś, co uważa za warte opowiedzenia, chce zabrać głos w jakiejś sprawie lub wyrazić swoją opinię, może zostać współpracownikiem albo korespondentem Ameriguide. Dobrym miejscem wymiany informacji i poglądów na temat Ameryki jest Forum, ale zamierzamy udostępnić całą witrynę użytkownikom i zamieszczać pełne artykuły wybranych autorów.

Ameriguide nie płaci honorariów za nadsyłane materiały. Możliwość publikacji artukułu na naszej stronie uważamy za wyróżnienie autora, którego pracę uznaliśmy za ciekawą i spełniającą wysokie wymagania stawiane publikacjom Ameriguide. Autorzy artykułów i opracowań nie opartych na własnych doświadczeniach lecz na innych opracowaniach (doniesienia, "news", opracowania zawierające konkretne dane, statystyki, liczby, itd.) muszą podać źródło pochodzenia informacji. Ameriguide może publikować tłumaczenia, ale również tylko z podaniem źródła i z zaznaczeniem, że materiał jest tłumaczeniem, a nie oryginalnym opracowaniem. Tłumaczenie podpisane własnym nazwiskiem jest plagiatem.

Powyższe zasady nie dotyczą felietonów, esejów, opracowań na luźne tematy zawierające subiektywne opinie autorów, ani prac o charakterze literackim. Wszystkie takie materiały są oceniane według kryteriów stosowanych w ocenie tekstów publicystycznych albo dzieł literackich.

Wszelkie materiały niezamówione przesłane do nas i przeznaczone do publikacji, stają się własnością Ameriguide. Ameriguide zastrzega prawo zastosowania skrótów lub niewielkich zmian i korekt w nadesłanych tekstach. Zdjęcia lub prace graficzne muszą zawierać informacje o prawach autorskich (copyrihghts). Przesyłając do nas jakikolwiek materiał, oświadczasz, że:

  • jesteś autorem opracowania, eseju, materiału fotograficznego lub filmowego i że nie jest ono plagiatem;
  • udzielasz nam, tzn. Ameriguide, prawa publikacji w dowolnej formie, przechowywania, przetworzenia przekazanego materiału, lub udzielenia zezwolenia innej organizacji na jego publikację;
  • twój materiał nie zawiera treści szkodliwych, zabronionych lub uznawanych powszechnie za obraźliwe, w tym wyrazów uważanych za "niecenzuralne", ani informacji personalnych, za wyjątkiem informacji dotyczących osób publicznych;
  • twoje opracowanie nie łamie żadnych przepisów, w tym przepisów o ochronie własności intelektualnej i o prawach autorskich;
  • materiał nie jest jawną ani zakamuflowaną reklamą (krypto-reklamą) produktu albo usługi;

Ameriguide może publikować materiały podpisane pseudonimem literackim albo inicjałami, ale prawdziwe nazwisko autora musi być podane do wiadomości Ameriguide. Materiały anonimowe nie będą publikowane. Żadne informacje dotyczące autorów artykułów i korespondentów, oprócz nazwiska lub pseudonimu jakim podpisany jest materiał, nie są ujawniane ani przekazywane innym organizacjom, bez pisemnego zezwolenia autora/korespondenta.

Ameriguide zastrzega prawo do odrzucenia każdego nadesłanego materiału lub do przerwania współpracy z autorem, którego prace były wcześniej publikowane, bez podawania powodu. Przesłanie artykułu do Ameriguide nie gwaramntuje jego publikacji.


R  E  K  L  A  M  A

Web Analytics