Loteria wizowa map1 map2 map5

Wednesday, Jun 19th

Wizy | Na stałe | Loteria wizowa

Loteria wizowa


Loteria Wizowa jest w całości zarządzana przez Departament Stanu, który co roku losuje 50 tysięcy wiz spośród zgłoszeń obywateli krajów, z których imigracja do USA jest uznawana za zbyt niską (mniej niż 50,000 imigrantów z danego kraju w ciągu poprzednich 5 lat). W ramach programu Diversity Visa komputerowe losowanie wyłania kandydatów do ubiegania się o wizę imigracyjną do USA, którzy mogą rozpocząć proces uzyskania wizy.


Maszyna losująca Zdjęcie: Courtesy: ABC


Trzeba pamiętać, że wylosowanie wizy nie oznacza automatycznego przyznania "zielonej karty", kandydaci muszą spełniać szereg dodatkowych warunków nie tylko samej loterii, ale również ogólnych kryteriów przyznawania stałego pobytu określonych szczegółowo w przepisach imigracyjnych.


Aplikacje


Zgłoszenia elektroniczne (wyłącznie) są przyjmowane każdego roku od początku października do końca listopada na stronie Diversity Visa Lottery (www.dvlottery.state.gov). Na tej samej stronie do 30 czerwca każdego roku trzeba sprawdzić wyniki loterii podając kod otrzymany podczas internetowej rejestracji. Departament Stanu nie powiadamia aplikantów o wylosowaniu wizy, jedynym sposobem dowiedzenia się o losach zgłoszenia jest sprawdzenie tego na oficjalnej stronie Departamentu. W przypadku wylosowania, strona podaje szczegółowe instrukcje dalszego postępowania.

Złożenie podania w Loterii Wizowej jest bezpłatne i Departament Stanu w oficjalnej publikacji pod tytułem Instrukcje do Programu Wizy dla Imigrantów Różnych Narodowości - 2013 "usilnie zaleca, aby uczestnicy wysyłali zgłoszenie samodzielnie bez pomocy konsultantów wizowych, agentów wizowych lub innych osób oferujących wysłanie zgłoszenia w imieniu uczestnika", przypominając o konieczności zachowania wydrukowanego potwierdzenia zgłoszenia z unikalnym numerem.

Dbałość Departamentu Stanu o aplikantów jest godna pochwały ponieważ przypadków oszustw i przemyślnych wyłudzeń jest bardzo wiele. Niektóre osoby jednak nie mogą albo nie chcą składać podania samodzielnie z bardzo różnych powodów. Skorzystanie z pośrednictwa agencji lub strony internetowej jest zgodne z prawem i wybór sposobu złożenia podania - samodzielnie czy przez pośrednika - należy wyłącznie do osoby zainteresowanej.


Kto może uzyskać wizę imigracyjną w Loterii Wizowej


 • Osoba, która złożyła elektroniczne zgłoszenie w Loterii Wizowej i została wyselekcjonowana przez komputer Departamentu Stanu;
 • Osoba (główny aplikant - nie dotyczy najbliższej rodziny) spełniająca wymagania loterii;
 • Osoba spełniająca wymagania wizy imigracyjnej (jest „admissible” - dotyczy wszystkich członków rodziny starających się o stały pobyt);
 • Żona lub mąż głównego aplikanta oraz dzieci poniżej 21 lat.

Wymagania


 • Aplikant musi być obywatelem kraju zaakceptowanego do loterii, albo musi być urodzony w kraju z listy krajów uprawnionych;
 • Musi mieć minimum średnie wykształcenie lub 2 lata doświadczenia w zawodzie wymagającym takiego doświadczenia.

Nie jest wymagany sponsor (pracodawca lub sponsor prywatny jak w procesach pracowniczych i rodzinnych), ani posiadanie krewnych w Stanach Zjednoczonych. Wymagane jest jednak posiadanie środków umożliwiających rozpoczęcie życia w USA bez pomocy rządowej.


Proces zgłoszeniowy


Elektroniczne zgłoszenia mogą być składane tylko w określonym terminie (aktualnie tylko 30 dni) i muszą być dokonane WYŁĄCZNIE na oficjalnej stronie Departamentu Stanu (www.dvlottery.state.gov). Osoba ubiegająca się o wizę imigracyjną z Loterii Wizowej NIE otrzyma powiadomienia z Departamentu Stanu o wylosowaniu wizy. Wyniki loterii można sprawdzić TYLKO na oficjalnej stronie Departamentu Stanu używając numeru wygenerowanego przez komputer podczas rejestracji.

W przypadku zagubienia numeru rejestracyjnego, nie będzie możliwe sprawdzenie statusu podania. Potwierdzenie jest generowane przez system tylko raz podczas rejestracji (strona nie pozwala na wydrukowanie dodatkowej kopii PO wysłaniu zgłoszenia), a Departament Stanu NIE przysyła kopii zgłoszeń.


Uwaga: Dopuszczalne jest złożenie TYLKO jednego zgloszenia na osobę. Jeżeli od jednej osoby wpłynie więcej niż JEDNO zgłoszenie, wszystkie zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.


Wiza imigracyjna


Proces konsularny jest w całości prowadzony przez Departament Stanu i nie wymaga udziału Urzędu Imigracyjnego. Jeżeli nazwisko aplikanta zostało wylosowane i potwierdza to strona Departamentu Stanu, aplikant otrzyma dalsze instrukcje. Centrum Konsularne w Kentucky powiadamia aplikantów o niezbędnych dokumentach i pozostałych wymaganiach (opłaty, badania lekarskie, termin interview w ambasadzie, itd.). Wiza imigracyjna uprawnia do wjazdu do USA na statusie stałego rezydenta, a zielona karta jest wysyłana pocztą na podany wcześniej adres. Proces imigracyjny przy wjeździe do USA jest potwierdzeniem statusu, a pieczątka w paszporcie uprawnia do stałego pobytu (numer Social Security, prawo do pracy, itd.) zanim faktyczna karta stalego pobytu ("zielona karta") zostanie wysłana.


Zmiana statusu


Osoby przebywające w USA na ważnym statusie imigracyjnym w momencie wylosowania wizy w Loterii Wizowej, mogą złożyć podanie o zmianę statusu (formularz I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status). Przed wydaniem decyzji Urząd Imigracyjny zażąda oddania odcisków palców, a FBI sprawdzi informacje kryminalne aplikanta. Razem z aplikacją o zmianę statusu musisz wysłać kopię powiadomienia o wylosowaniu wizy z Departamentu Stanu, wyniki badań lekarskich, zdjęcia i dokumentację dodatkową.


Dokumentacja - zmiana statusu w USA


 • Aplikacja o zmianę statusu, formularz I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status;
 • Kopia powiadomienia o wylosowaniu wizy z Departamentu Stanu;
 • Kopia aktu urodzenia;
 • Kopie wszystkich stron paszportu;
 • Kopia formularza I-94, Arrival/Departure Record;
 • Badania lekarskie, formularz I-693, Report of Medical Examination and Vaccination Record;
 • Kopie świadectw szkolnych potwierdzających wykształcenie średnie, lub
 • Zaświadczenia z pracy potwierdzające minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie wymagającym takiego doświadczenia, uzyskane w okresie ostatnich 5 lat;
 • Dwa jednakowe, nieretuszowane zdjęcia bez nakrycia głowy (chyba że jesteś takiego wyznania, które wymaga nakrycia głowy) na jasnym tle, z przodu.

Uwaga: Urząd Imigracyjny może zawsze zażądać dodatkowej dokumentacji, podobnie jak w przypadku każdej innej wizy nieimigracyjnej lub imigracyjnej.


Uwaga: każdy dorosły aplikant (powyżej 21 lat) musi złożyć osobne podanie o zmianę statusu.


Podsumowanie


Loteria Wizowa, pomimo co najmniej wątpliwych korzyści dla USA, jest dla wielu ewentualnych emigrantów przysłowiową „ostatnią deską ratunku”, zwłaszcza w kategoriach, w których opóźnienia sięgają kilku lub nawet kilkunastu lat. Loteria Wizowa może się okazać jedyną szansą na emigrację, połączenie z rodziną i na rozpoczęcie nowego życia. Wiz jest tylko 50 tysięcy, ale w dalszym ciągu - w porównaniu z innymi sposobami emigracji - jest to bardzo dużo. Przez kilka lat Polska nie była zaliczna do krajów uprzywilejowanych, ale ponieważ imigracja z naszego kraju poważnie spadła w ostatnich latach, została zakwalifikowana do DV 2013.

Loteria wizowa jest niewątpliwie procesem kuriozalnym, nieznanym chyba w żadnym innym kraju świata i nie przynoszącym Stanom Zjednoczonym żadnych wymiernych korzyści, jak inne formy imigracji. Loteria jest widocznie cenna w jakiś inny sposób, skoro więc istnieje i każdego roku 50 tysięcy ludzi wizy imigracyjne dostaje, warto spróbować z tej szansy skorzystać jeśli nie masz żadnej innej możliwości, a emigracja do USA to twoje marzenie. Trzeba jednak pamętać, że Loteria Wizowa, to rzeczywiście tylko loteria, która nie tylko że niczego nie gwarantuje, ale jeszcze co jakiś czas, za sprawą nieznanych usterek w rządowych komputerach, powiadamia kilkadziesiąt tysięcy osób o wygranej, co później trzeba dementować i prostować. Zdarzyło się nawet, że ileś tysięcy powiadomionych o szczęśliwej wygranej Polaków powpłacało opłaty wizowe, których potem nie było jak odzyskać.


Oszustwa


Od jakiegoś czasu krążą w internecie nieudolne podróbki udające oficjalne powiadomienia z Departamentu Stanu i domagające się zapłaty 800 czy iluś tam dolarów na konta w innych krajach.

Pamietaj, że oprócz oficjalnej strony Departamentu Stanu, nie ma żadnego innego sposobu dowiedzenia się o losach twojego podania. Jeśli zdarzyło ci się dostać takie powiadomienie wraz z poleceniem wpłaty pieniędzy na jakieś konto w banku, wiedz, że jest to na 100% prymitywne oszustwo. Departament Stanu ani ambasady nie pobierają żadnych opłat "manipulacyjnych" poza normalnymi opłatami wizowymi już po rozpoczęciu procedury wizowej, ani nie wysyłają zawiadomień o wygranej.

Wydaje się, że oszuści wysyłąją emaile tylko do osób, które rzeczywiście brały w przeszłości udział w Loterii Wizowej. Nie wiadomo czy władze amerykańskie prowadzą jakieś dochodzenie wyjaśniające w jaki sposób oszuści weszli w posiadanie danych osobowych aplikantów z poprzednich edycji Loterii.


Web Analytics