Inne sposoby imigracji map1 map2 map5

Wednesday, Jun 19th

Wizy | Na stałe | Inne sposoby imigracji

Inne sposoby imigracji


Większość nowych imigrantów osiedla się na stałe w Stanach Zjednoczonych w wyniku sponsorstwa rodzinnego albo pracowniczego. Niektórzy korzystają ze specjalnych programów jak np. wprowadzona w życie w grudniu 2000 Sekcja 245i, umożliwiająca legalizację pobytu osobom bez statusu. Przepisy imigracyjne przewidują jednak cały szereg innych możliwości imigracji lub legalizacji pobytu osobom w pewnych wąskich kategoriach, albo spełniającym pewne, bardzo konkretne warunki. Oprócz niektórych wiz imigracyjnych obejmujących bardzo wąską grupę ludzi w szczególnych zawodach albo osób współpracujących z władzami (np. wizy U i T, prawie cała kategoria Special Immigrants, czy specjalne wizy dla informatorów), istnieje jeszcze szereg podkategorii tworzonych w różnych okresach w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację międzynarodową, lub w efekcie konkretnych wydarzeń.

Podstawą przyznania statusu stałego rezydenta we wszystkich wymienionych podkategoriach są najczęściej względy humanitarne (w niektórych przypadkach również polityczne), a kwalifikują się tylko osoby wyznaczone i szczegółowo określone w przepisach. Część z nich umieszczono w kategorii EB4 jako Special Immigrants, chociaż zaliczani są do niej również emerytowani pracownicy różnych agencji. Powodem umieszczenia emerytów na liście wiz imigracyjnych w kategorii pracowniczej jest fakt, że pomimo przejścia na emeryturę, podstawą do ubiegamnia się o stały pobyt jest w rzeczywistości jednak zatrudnienie, nawet byłe zatrudnienie, chociaż wydaje się, że przyznanie zielonej karty wieloletniemu pracownikowy Banku Światowego ma podstawy humanitarne a nie zawodowe.

Przedstawione w tej sekcji "Inne sposoby imigracji" są czasem grupowane inaczej i według innego klucza. Oficjalna strona internetowa Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego zalicza np. uchodźców i osoby starające się o azyl do osobnej grupy, a ofiary znęcania się ("bite żony") łączy w jedną grupę razem z wdowami, narzeczonymi (wiza K1) i współmałżonkami stałych rezydentów (wiza V) pomimo, że obie są wizami de facto tymczasowymi (chociaż prowadzącymi ewentualnie do stałego pobytu, ale nie zawsze i nie automatrycznie). Uznaliśmy, że dalsze rozdzielanie grup na coraz mniejsze podgrupy i podkategorie nie ma już sensu i w tej sekcji przedstawiamy prawie wszystkie pozostałe sposoby imigracji nie mieszczące się w innych kategoriach wizowych.


Azyl

Azyl można uzyskać tylko na terenie Stanów Zjednoczonych, i na dwa sposoby: jako azyl zatwierdzający (Affirmative), albo jako sposób obrony przez deportacją (Defensive). W obu przypadkach aplikant musi wykazać podczas interview, że istnieją uzasadnione powody do obaw o represje lub prześladowania gdyby został zmuszony do powrotu do kraju. Cela więzienna w południowej Afryce Zdjęcie: Michael Coghlan Azyl zatwierdzający (Affirmative) Osoba… Więcej...

Uchodźcy

Uchodźcą jest osoba, która opuściła swój kraj rodzinny z powodu prześladowania, albo z powodu obawy prześladowań w przyszłości - ze względów politycznych, religijnych, rasowych, narodowościowych, etnicznych, albo z powodu przyneleżności do grupy społecznej nie tolerowanej lub prześladowanej w kraju pochodzenia. Statusu uchodźcy nie można otrzymać w USA (uchodźca przebywający w Stanach Zjednoczonych może się starać o azyl) ani w kraju pochodzenia… Więcej...

Uchodźcy kubańscy

Obecne przepisy, czy raczej super-wyjątkowe traktowanie obywateli Kuby, mają źródło we wprowadzonym w 1966 roku (i znowelizowanym w 1996) Cuban Adjustment Act (ACC), który pozwala na prawie automatyczne przyznawanie prawa stałego pobytu każdemu, kto udokumentuje swoje kubańskie pochodzenie (lub obywatelstwo), nie jest "inadmissible" (nie mają zastosowania typowe "bariery" stałego pobytu) i przebywa w USA ponad rok. Dzielnica Miramar w Havanie… Więcej...

Uchodźcy haitańscy

Niektórzy mieszkający w USA Haitańczycy mogli uzyskać stały pobyt dzięki zatwierdzonej przez Kongres 21 października 1998 roku ustawie pod nazwą "Haitian Refugee Immigration Fairness Act" (HRIFA). Ustawa obowiązywała do 31marca 2000 i główni aplikanci nie mogą już z niej skorzystać, nadal jednak o stały pobyt na podstawie HRIFA mogą się ubiegać ich rodziny. Uchodżcy haitańscy, dystrybucja żywności USAID Zdjęcie: UNICEF Zasady starania się o… Więcej...

Parol dla mieszkańców Indochin

W latach 80-tych niezałatwione problemy wojny wietnamskiej i amerykańskiego zaangażowania w Indochinach - głównie kwestie humanitarne - stały się palącym problemem. W 1982 roku Kongres uchwalił ustawę “Amerasian Immigration Act”, próbującą regulować status pozostawionych w Indochinach - głównie w Wietnamie - dzieci amerykańskich żołnierzy. W 1987 roku USA i Wietnam podpisały dwustronne porozumienie w sprawie "Amerasians" - dzieci… Więcej...

Dzieci obywateli USA urodzone w Azji

Pierwszą odpowiedzią Stanów Zjednoczonych na problem dzieci amerykańskich żołnierzy urodzonych podczas wojen w Indochinach, była uchwalona w 1982 roku ustawa “Amerasian Immigration Act”. Ustawa obejmowała dzieci urodzone w Wietnamie, Korei, Laosie, Kambodży i Tajlandii, ale nie upoważniała do imigracji ich rodzeństwa ani matek. Hanoi, Wietnam Zdjęcie: Shinsuke Ikegame Ustawa - ważna do dziś - wymaga ponadto od matek nieodwołalnego zrzeczenia się… Więcej...

Special Immigrant Juvenile Status - Niepełnoletni

Kongres USA stworzył specjalną kategorię imigracyjną pod nazwą "Special Immigrant Juvenile" w 1990 roku. W 2008 roku uchwalono nową ustawę dotyczącą ochrony ofiar przemytu ludzi ("Trafficking Victims Protection and Reauthorization Act"), która wprowadziła szereg zmian w przepisach statusu młodocianych ("Special Immigrant Juvenile") i częściowo uprościła postępowanie. Sąd dla nieletnich Zdjęcie: Eugene Peretz Pełna nazwa kategorii, którą w… Więcej...

Poprawka Lautenberga

Poprawka Lautenberga jest częścią ustawy z 1990 roku pod nazwą Foreign Operations Appropriations Act, która pozwala na wyselekcjonowanie kategorii imigrantów z byłego Związku Radzieckiego, którzy mogą uzyskać status uchodźcy na podstawie dokumentacji, jaka w normalnych okolicznościach zostałaby uznana za niewystarczającą. Młodzi ortodoksyjni Żydzi Zdjęcie: zbrazz_wang Poprawka dotyczy osób, którym wcześniej odmówiono statusu uchodźcy w… Więcej...

Indianie amerykańscy urodzeni w Kanadzie

Indianie urodzeni w Kanadzie mają prawo do osiedlenia się w USA pod warunkiem, że są w co najmniej 50% pochodzenia amerykańskiego. Język oficjalnych przepisów mówi o 50% krwi amerykańskich Indian ("at least 50% American Indian blood") jako o kryterium rozstrzygającym. Festiwal indiański Zdjęcie: Larry Lamsa Osoba będąca takim Indianinem (przynajmniej jedno z rodziców musiało pochodzić z plemienia Indian Amerykańskich), może otrzymać stały pobyt… Więcej...

Rejestracja

Nigdy nie rozwiązany - i przez większość obserwatorów uważany za nierozwiązywalny - problem nielegalnych imigrantów, najlepiej ilustruje istnienie zadziwiającej możliwości legalizacji pobytu pod nazwą Rejestracja. Przepis ten, znajdujący się w paragrafie 249 Immigration and Naturalization Act, obowiązuje w różnych formach nieprzerwanie od 1929 roku. Rejestracja Zdjęcie: Citizen Action of New York Pierwsza wersja tej ustawy została zastosowana… Więcej...

Sekcja 13 - dyplomaci

11 września 1957 roku Kongres wprowadził i zatwierdzil nowy rozdział w przepisach imigracyjnych (Immigration and Naturalization Act) i nazwał go Section 13. Nowe przepisy - niezmienione i stosowane do dziś - pozwalają osobom, które znalazły się w USA ze statusem dyplomatycznym, na staranie się o stały pobyt. Cylinder ambasadora Zdjęcie: U.S. Department of State Właściwie trudno zrozumieć po co i dlaczego Sekcja 13 w ogóle istnieje. Przyznane w… Więcej...

Dzieci dyplomatów urodzone w USA

Zgodnie z zasadą Jus Soli - Prawem Ziemi - każda osoba urodzona na terytorium Stanów Zjednoczonych, jest automatycznie obywatelem USA bez względu na narodowość, pochodzenie lub status rodziców. Wyjątkiem są dzieci dyplomatów, którzy nie podlegają amerykańskiej jurysdykcji. Spotkanie z gubernatorem Zdjęcie: MDGovPics 14 poprawka do Konstytucji określa, że dzieci dyplomatów - pomimo zasady Jus Soli - nie mogą być uznane za obywateli. Osoby takie… Więcej...

Private Bill

Przepisy imigracyjne są zmieniane bardzo często, w zależności od sytuacji krajowej i światowej, oraz od siły jakichś ważnych grup nacisku: związków zawodowych, środowisk etnicznych, albo potężnych ośrodków lobbyngowych. Pomimo prób szczegółowego skodyfikowania wszystkiego co dotyczy imigracji, istniejące przepisy nie zawsze są w stanie sprostać sytuacjom, których autorem jest samo życie. Dlatego oprócz przepisów, w USA istnieje jeszcze jedna… Więcej...

Wdowy i wdowcy

Do niedawna, bo do końca pażdziernika 2009 r., w przypadku śmierci współmałżonka, uzyskanie stałego pobytu w kategorii najbliższej rodziny obywatela było możliwe tylko jeżeli małżeństwo trwało dłużej niż dwa lata. W przeciwnym razie, szansa na uzyskanie stałego pobytu bezpowrotnie przepadała nawet jeżeli współmałżnek-obywatel zdążył złożyć petycję imigracyjną. Zdjęcie: Emilio Labrador 28 października 2009 roku Kongres zniósł ten wymóg i o stały… Więcej...

Ofiary przemocy domowej

Do kategorii ofiar przemocy domowej kwalifikuje się osoba, która cierpi z powodu fizycznego lub psychicznego znęcania się przez członka najbliższej rodziny - obywatela lub stałego rezydenta USA. Na mocy Ustawy Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet (Violence Against Women Act - VAWA), niektórzy współmałżonkowie, dzieci oraz rodzice osoby stosującej przemoc, mogą się starać o stały pobyt samodzielnie i bez sponsorstwa rodzinnego. I Thought He Loved Me… Więcej...

Powyższe kategorie prowadzą do stałego pobytu, ale istnieje też kilka kategorii zezwalających na tymczasowy pobyt w USA z powodów czysto humanitarnych i nie prowadzących do statusu rezydenta.


Web Analytics