Procesy imigracyjne map1 map2 map5

Wednesday, Jun 19th

Wizy | Na stałe | Procesy imigracyjne

Procesy imigracyjne


Każda procedura uzyskania stałego pobytu jest zawsze skomplikowana i składa się z wielu etapów i oprócz elementów wspólnych dla wszystkich, ma jakieś specyficzne wymagania i kryteria do spełnienia. Najłatwiejsze są sponsorstwa rodzinne, zwłaszcza w kategori IR (Immediate Relatives) ponieważ podstawowym wymogiem jest w zasadzie tylko pokrewieństwo. Procesem najtrudniejszym jest z pewnością uzyskanie Certyfikatu Zatrudnienia z Departamentu Pracy (Permanent Labor Certification - PERM), stanowiącego podstawę do ubiegania się o status stałego rezydenta w większości kategorii pracowniczych.


Proces konsularny

Prawo imigracyjne pozwala na staranie się i uzyskanie wizy imigracyjnej przed wyjazdem do USA. Aplikant musi spełniać wszystkie wymagania, w większości przypadkuw musi też mieć sponsora i zatwierdzoną petycję imigracyjną, ale wszystko można załatwić będąc jeszcze w kraju. Konsulat USA Stały pobyt w USA - albo status stałego rezydenta ("permanent resident status" - albo poprostu zieloną kartę), można uzyskać na dwa sposoby: z zagranicy, co nazywa… Więcej...
Default Image

Zmiana statusu

Przepisy imigracyjne umożliwiają w niektórych przypadkach zmianę statusu z tymczasowego (nieimigracyjnego) na stały, bez konieczności wyjazdu z USA i starania się o wizę imigracyjną zagranicą. Aplikant musiał przejść odprawę graniczną i musi mieć ważny status pobytowy. Stały pobyt w USA - albo status stałego rezydenta ("permanent resident status" - albo poprostu zieloną kartę), można uzyskać na dwa sposoby: z zagranicy, co nazywa się procesem… Więcej...
Default Image

Aplikacje jednoczesne

Urząd Imigracyjny pozwala w niektórych procesach na pewne ułatwienia proceduralne, które nie są określone żadnymi przepisami. Są poprostu akceptowane ponieważ upraszczają sam proces albo pomagają oszczędzić czas, ale nie mają wpływu na sam proces ani na decyzję. Najczęściej stosowanym ułatwieniem jest jednoczesne składanie petycji imigracyjnej i aplikacji o zmianę statusu. Aplikacje jednoczesne mogą być zastosowane tylko przez osoby przebywające… Więcej...
Default Image

Zezwolenie na pracę

Zgodnie z obecnymi przepisami, tylko obywatele i osoby ze statusem stałego rezydenta mają nieograniczone prawo do pracy w USA. Wszyscy inni albo takiego prawa nie mają i nie mogą pracować wcale, ich prawo do pracy wynika ze statusu (wizy pracownicze), albo - jeżeli pozwala na to ich status - muszą uzyskać zezwolenie na pracę. Prawo od kilku lat nakłada też na pracodawców obowiązek sprawdzania statusu ewentualnych pracowników, a za zatrudnianie… Więcej...
Default Image

Odwołania od decyzji

Artykuł w przygotowaniu Więcej...
Default Image

Affidavit of Support

Affidavit of Support jest dokumentem przedkładanym Urzędowi Imigracyjnemu przez osobę prywatną (najczęściej sponsora składającego również petycję imigracyjną dla członka rodziny), która zobowiązuje się do utrzymania osoby starającej się o imigrację do USA. Jest jednym z najważniejszych warunków uzyskania wizy imigracyjnej. Dokument może być wystawiony tylko przez obywatela albo stałego rezydenta USA. Zgodnie z przepisami, osoba sponsorowana nie… Więcej...
Default Image

Dokumenty podróżne

Artykuł w przygotowaniu Więcej...
Default Image

Permanent Labor Certification

Artykuł w przygotowaniu Więcej...
Default Image

National Interest Waiver

Przepisy imigracyjne nie precyzują zawodów kwalifikujących do National Interest Waiver, zamiast tego określają osoby, którym może on przysługiwać. Do NIW kwalifikują się więc osoby o szczególnych zdolnościach (Exceptional Ability) oraz osoby z zaawansowanym stopniem naukowym (minimum magisterium lub stopień Bachelor’s wraz z pięcioletnim doświadczeniem), które dodatkowo wykażą, że ich zatrudnienie leży w interesie USA. Osoby, którym Urząd… Więcej...
Default Image

Badania lekarskie

Artykuł w przygotowaniu Więcej...
Default Image

Ciężar publiczny

Artykuł w przygotowaniu Więcej...
Default Image

Status dzieci

Artykuł w przygotowaniu Więcej...
Default Image

Daty preferencyjne

Artykuł w przygotowaniu Więcej...

Sekcja 245i - LIFE Act

Przepisy imigracyjne umożliwiają w niektórych przypadkach zmianę statusu z tymczasowego (nieimigracyjnego) na stały, bez konieczności wyjazdu z USA i starania się o wizę imigracyjną zagranicą. Aplikant musiał przejść odprawę graniczną i musi mieć ważny status pobytowy. Dzieci Zdjęcie: USACEpublicaffairs Stały pobyt w USA - albo status stałego rezydenta ("permanent resident status" - albo poprostu zieloną kartę), można uzyskać na dwa sposoby: z… Więcej...
Default Image

Odroczone podania dzieci

Artykuł w przygotowaniu Więcej...
Default Image

Ustawa o statusie dzieci

Artykuł w przygotowaniu Więcej...
Web Analytics